10 nguyên tắc chung trong dây chuyền lạnh bảo quản vắc xin.

Ngày update: 10/01/2021 Số lượt xem 42

Dưới đây là 10 nguyên tắc chung áp dụng cho việc bảo quản vắc xin trong dây chuyền lạnh. Các nguyên tắc này được xây dựng và ban hành theo các hướng dẫn của Bộ Y tế. Các nhà thuốc, trung tâm ý tế hay các cơ sở dịch vụ bảo quản vác xin hãy lưu ý.

10 nguyên tắc bảo quản vác xin dưới đây không phải là trình tự bắt buộc đối với người chịu trách nhiệm bảo quản kho lạnh. Các bạn hãy tham khảo và ghi nhớ để áp dụng trong các tình huống cụ thể. Như vậy vác xin mới được hiệu quả cao nhất và lâu dài nhất.

1- Sắp xếp vac-xin và dung môi theo loại, hoặc nếu có lô thì  theo lô. Nên lấy hạn sử dụng là mốc dựa vào đó để sắp xếp sẽ thuận tiện cho việc cấp phát.

2- Vác-xin được dùng trên nguyên tắc ngắn hạn sẽ được sử dụng trước/tiếp nhận trước phải sử dụng trước và/hoặc dựa trên tình trạng của chỉ thị nhiệt độ lọ vắc xin (VVM).

3- Nên làm hộp đựng vác xin có nhãn “sử dụng trước” hoặc tương tự vậy. Sau đó nên để những lọ vắc-xin còn nguyên lọ được mang về từ buổi tiêm chủng, lọ vắc xin có chỉ thị nhiệt độ đã chuyển màu sang giai đoạn có tiếp xúc với nhiệt độ cao trong các hộp này. Các buổi tiêm chủng sau sẽ ưu tiên sử dụng những lọ trong hộp này trước.

4- Sắp đặt các hộp vắc xin đúng vị trí để phòng ngừa đóng băng vắc xin. Các lọ vác xin phải có khoảng cách đủ cho khí lạnh lưu thông giữa các hộp.

5- Thường xuyên giám sát nhiệt độ của buồng lạnh, tủ lạnh hàng ngày. Không bỏ sót dù có là các ngày nghỉ lễ tết. Sau đó lưu trữ vào bảng theo dõi nhiệt độ ít nhất ngày hai lần. 1 lần vào buổi sáng khi bạn bắt đầu làm việc và 1 lần vào buổi chiều trước khi nghỉ làm.

Ảnh: kho lạnh bảo quản vác xin (tham khảo)

6- Các loại vác xin đã hết hạn sử dụng thì không cần và không được bảo quản.Những lọ vắc xin đã pha hồi chỉnh sau buổi tiêm chủng và vắc xin có gắn chỉ thị nhiệt độ đã đổi màu báo cần hủy trong dây chuyền lạnh.

7- Dây chuyền lạnh được sử dụng để bảo quản vắc xin thì chỉ dùng cho việc bảo quản và sử dụng vắc xin.

8- Không được để các loại thuốc, hóa chất, bệnh phẩm, thực phẩm - đồ uống trong dây chuyền lạnh bảo quản vắc xin.

9- Mở dây chuyền lạnh phải tuân thủ khoa học chính sách sử dụng từ trước đó. Nếu không có việc gì thì không nên mở ra đóng vào thiết bị dây chuyền lạnh liên tục.

10- Giữ gìn vệ sinh đúng nguyên tắc: rửa tay sát khuẩn sạch trước khi tiếp xúc với hộp, lọ vắc xin.

Gọi ngay